Tekst kwalifikacyjny Business English

Uzupełnij luki w zdaniach wybierając 1 z 3 podanych opcji. W każdym przypadku istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź. (Choose the best answer).